Här ser du en del av vårat sortiment.
Sortering
 
2/4     mm Makadam
4/8     mm Makadam
8/11   mm Makadam
8/16   mm Makadam
11/16   mm Makadam
16/22   mm Makadam
20/80   mm Makadam


0/2     mm Stenmjöl
0/4    mm Stenmjöl
0/8     mm Paddocksand
0/18   mm Väggrus
0/35   mm Bärlager
0/80   mm Bärlager
0/150 mm Förstärkning
Sortering

Knacksten
Berg från salva
Kullersten
Mursand
Gjutgrus
Natursingel för trädgårdsanläggningar m.m.
Fyllnadsgrus


För beställning eller förfrågan gå in under
kontakta oss.